Hafan

Hugh Lansdown - ffotograffydd, gan Ellen Rees

(Ffoto gan Ellen Rees)

Fy enw i yw Hugh Lansdown ac dw i'n ffotograffydd bywyd gwyllt.

Ar hyn o bryd dw i'n bwy yn Cairo, yr Aifft, ond fy gartref ydy Abertawe, de Cymryu lle dw i’n gwneud gwahanol weithgareddau hyfforddi a chadwraeth.

Os hoffech chi weld rhai o fy lluniau o’r anifeiliaid, gallwch ddefnyddio'r dewislenni ar y brig i edrych ar fy orielau. Mae yna adrannau ar gyfer mamaliaid, adar, ymlusgiaid, amffibiaid, pysgod, pryfed a phryfed cop, yn ogystal â'r holl wahanol wledydd dwi wedi teithio.

Os hoffech wybod mwy am fy ffotograffiaeth a'r gwaith cadwraeth, gallwch chi gysylltu â mi yma ...

Newyddion Diweddaraf

 • Ynys Okinawa, Siapan
 • 29ed Medi - 3edd Hydref

 • Treuliais bedwar diwrnod ar Ynys Okinawa, un o'r ynysoedd yn bell de Siapan. Yna cafwyd cyfle tynnu lluniau o sawl anifeiliad diddorol yn y coedwig law trofannol..

  Okinawa Tree Lizard (Japalura polygonata) eating a caterpillar
  Madfall Coed Okinawa (Japalura polygonata) yn bwydo ar lindysyn

  pellucid hawk moth (Cephonodes hylas) in Okinawa, Japan
  Gwalchwyfyn Tryloyw (Cephonodes hylas) yn bwydo ar neithdar


  C in Okinawa, Japan
  Enbydu Crwban Deilen Ryukyu (Geoemyda japonica)

 • Ceirw Sica ym Mharc Nara, Siapan
 • Llun 28ed Medi

 • Mae gan Parc Nara boblogaeth o dros fil o geirw syn sanctaidd felly does dim ofn o boble arnyn nhw. Weithiau mae nhw hyd yn oed yn crwydro i mewn i'r dref.

  Young Sika Deer buck (Cervus nippon) in Nara Park, Japan
  Carw Sika ifanc ym Mharc Nara

  Adult Male Sika Deer buck (Cervus nippon) in Nara, Japan
  Carw Sika yn yr dref • Mwnciod Trwyn-smwt Enbydu
 • Mercher 23ain Medi

 • Gyda Ysgol Harrow Beijing, treuliais rhy o dyddiau yn y Mynyddoedd Hengduan, de-gorllewyn Tsieni yn cefnogi cadwraeth o'r enbydu Mwnciod Trwyn-smwt Du (Rhinopithecus bieti).

  Mother and baby Black Snub-nosed Monkeys (Rhinopithecus bieti) in Yunan Province, China
  Mam a baban yn bwydo ar cen y coed

  Male Black Snub-nosed Monkey (Rhinopithecus bieti) in Yunan Province, China
  Oedolyn gwrywaidd yn arddangos

 • Mynyddoedd Wuyishan
 • 3edd - 6ed Medi

 • Treuliais dri diwrnod yn cerdded yn y Mynyddoedd Wuyishan, de Tsieni er mwyn gwylio y bywyd gwyllt. Doedd na ddim mamaliaid a roedd yr adar yn swil iawn ond gwelais i lawer o anifeiliaid di-asgwrn a hefyd digon of Brogaod Hedfan.

  Chinese Flying Frog (Rhacophorus dennysi) in the Wuyishan Mountains
  Broga Hedfan Tseiniaidd (Rhacophorus dennysi)

  Long-tailed Shrike (Lanius schach) in the Wuyishan Mountains
  Cygydd Cynffon-hir (Lanius schach)

  Lynx Spider (Oxyopidae sp.) in the Wuyishan Mountains
  Copyn Lyncs (Oxyopidae sp.)
 • Llun Ysgyfarnog Indiaidd
 • 28ed Gorffennaf 2015

 • Yr wyf yn falch iawn bod arlunydd talentog Lesley Ann wedi peintio llun o un o fy ffotos Ysgyfarnog Indiaidd wedi ei gymeryd ym Mharc Cenedlaethol Yala West, Sri Lanca. Dyma lun Lesley Ann gyda fy ffoto gwreiddiol:

  Indian Hare painting by Lesely Ann Indian Hare (Lepus nigricollis) in Yalla West National Park, Sri Lanka


 • Mae mwy o luniau Lesley Ann ar gael yma - lesleyannspaintings.weebly.com


 • Amffibiaid ac Ymlusgiaid Cymreig
 • 13th -14th September 2014

 • Mynychais gwrs ardderchog ar Ecoleg y Amffibiaid ac Ymlusgiaid y penwythnos yma. Ces i gyfle i ddysgu am sut mae’r anifeiliaid diddorol yma yn byw eu bywydau, a hefyd y gyfle i’w astudio nhw yn y eu cartrefi naturiol.
  Cliciwch yma am fwy o luniau ...

  Young Common Lizard (Zootoca vivipara) at Parc Slip Nature Reserve
  Madfall Cyffredin (Zootoca vivipara) yn torheulo yng ngwres yr haul hydrefol


 • Parc Cenedlaethol Llyn Mburo, Uganda
 • 30ed Gorffenhaf - 1af Awst 2014

 • Y Parc Cenedlaethol olaf ar fy nhaith i Uganda oedd Lake Mburo ... gwarchadfa safana arall, ond y tro yma gyda llawer o drain brysgwydd sy'n darparu cysgod ar gyfer rhywogaethau fel Eland, Impala a Topi.

  Topi (Damaliscus korrigum) in Lake Mburo National Park
  Mae dau gwrywaidd Topi yn ymladd ... bydd y buddugwr yn ennill yr hawl unigryw i baru gyda'r holl benywod yn y fuches!

  (Cliciwch yma am luniau o neidr yn bwyta gecko yn Llyn Mburo ...)


 • Coedwig Impenetrable Bwindi, Uganda
 • 27ed - 30ed Gorffenhaf 2014

 • O’r diwedd cyrraeddais brif amcan y daith ... Coedwig Anhreiddiadwy Bwindi yn bell de-orllewin Uganda yn agos at y ffin rhwng Rwanda a Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Cymerodd pedair-awr garw o gyrru ac yna bedair awr arall yn cerdded drwy goedwig drofannol ffrwythlon ar lethrau mynyddoedd serth, ac yna yn sydyn roeddwn yn sefyll 5 metr o Gorila Mynydd silverback mawreddog! Yna cafwyd awr hudol yn tynnu lluniau o’r gorila a'i deulu wrth iddynt gasglu bwyd, chwarae a glanhau ei gilydd. Dyma mwy o luniau o primatiaid Bwindi...

  Silverback Mountain Gorilla in Bwindi Impenetrable Forest


 • Mwy o Newyddion

  Cliciwch yma am mwy o adroddiadau newyddion...

   

Digwyddiadau

 • 18ed - 27ed Hydref 2018
 • Taith ffotograffaidd i Ethiopia
   
 • 21ed - 23edd Tachwedd 2018
 • Taith ffotograffaidd i Dahab, yr Aifft
   
 • 20ed Rhagfyr 2018 - 7ed Ionawr 2019
 • Yn ôl yng Nghymru
   
 • 1af - 9ed Mawrdd 2018
 • Yn ôl yng Nghymru
   
 • Dydd Iau 2 Mai 2019
 • Sgwrs ar gyfer Glamorgan Wildlife Photography Group; The Wildlife of Japan
   
 • Dydd Llun 31ed Mehefin 2019
 • Hedfan yn ôl i Gymru
   

Cadwraeth

 • Ni allwch wario eich diwrnodau allan yng nghefn gwlad yn tynnu lluniau bywyd gwyllt heb gael eu rhyfeddu at y rhyfeddod a chymhlethdod y byd naturiol. Ar yr un pryd, mae'r bygythiadau enfawr sy'n wynebu'r amgylchedd yn glir i bawb ei weld ac oni bai ein bod yn barod i frwydro i'w warchod, mae llawer o'r creaduriaid yr ydym yn edmygu yn cael ei golli am byth.
   
 • Ymddiriedolaeth Natur Cymru - www.welshwildlife.org
 • Gwarchod Glöynnod Byw de Cymru - www.butterfly-conservation.org
 • RSPB - www.rspb.org.uk
 • Amateur Entomologists' Society - www.amentsoc.org
 • British Arachnological Society - www.britishspiders.org.uk
 • Naturiaethwyr Llanelli - www.llanellinaturalists.org.uk
   
 • Gower Wildlife - www.goweros.blogspot.co.uk
 • Clwb Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt Morgannwg - www.glamorganwildlifephotoclub.org.uk
 • Ardeola Environmental Services - www.ardeola-environmental.com