Sgyrsiau a Sioeau

Isod mae rhestr o sgyrsiau dw i’n cynnal ar sail fy mhrofiadau o dynnu lluniau bywyd gwyllt o amgylch y byd. Yn gyffredinol, mae nhw’n para tua awr, ond dw i’n hapus i addasu’r hyd a chynnwys i anghenion penodol. Mae sgyrsiau ar gael yn Saesneg neu Gymraeg ond dw i ddim yn siarad Cymraeg yn rhugl, felly mae'n rhaid i chi sicrhau bod yr safon yn digon uchel!

Mae'r sgyrsiau yn rhad ac am ddim i sefydliadau wyf yn aelod o (cliciwch yma am restr), ar gyfer sefydliadau eraill codir tâl o £30.00 (Bydd chostau teithio os mwy na 25 milltir o Abertawe.)

Rhestr o Sgyrsiau Ar gael

 • Bywyd Gwyllt Affricanaidd

 • Bywyd Gwyllt Awstralia

 • Bywyd Gwyllt Seland Newydd

 • Bywyd Gwyllt Borneo

 • Bywyd Gwyllt Costa Rica

 • Bywyd Gwyllt Kenya

 • Bywyd Gwyllt Madagascar

 • Bywyd Gwyllt Malaysia

 • Bywyd Gwyllt Sri Lanka

 • Bywyd Gwyllt Wlad Thai

 • Bywyd Gwyllt Is-gyfandir India

 • Uganda, mwy na dim ond Gorillas a Chimps

 • Bywyd Di-asgwrn-cefn Prydeinig

 • Glöynnod Bwy, Gwyfynod a'u lindys Prydeinig

 • Glöynnod Byw a Gwyfynod o amgylch y Byd

 • Primatiaid o amgylch y Byd

 • Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn o amgylch y Byd

 • Tynnu lluniau Mamaliaid o amgylch y Byd

 • Amffibiaid ac Ymlusgiaid o amgylch y Byd

 • Ffotograffiaeth Adar o amgylch y Byd

 • Adar yng Ngwlad Thai


 • Os oes gennych ddiddordeb mewn archebu un o'r sgyrsiau uchod neu os hoffech drafod yn bellach, rhowch eich manylion yn y ffurflen gyswllt, a byddaf yn cysylltu cyn gynted ag y gallaf.
 • Archebiadau Cyfredol

  • Glamorgan Wildlife Photographic Club
   Trekking in Uganda
   8th October 2014

  • Wildlife Trust Bridgend Group
   Amphibians and Reptiles Around the World
   5th January 2015

  • Glamorgan Bird Club
   Photographing Thai Birdlife
   3rd March 2015

  • Cardiff RSPB Group
   Wildlife of Costa Rica
   17th April 2015