Gwerthiannau

Os oes ddiddordeb gennych mewn prynu unrhyw un o fy lluniau. Mae nhw ar gael mewn amrywiaeth o fformatau gwahanol. Gallwch ddewis rhwng delweddau digidol cydraniad uchel ar gyfer defnydd masnachol, printiau, cynfasau neu hyd yn oed fod wedi eu hargraffu ar roddion. Mae y gwahanol opsiynau yn cael eu rhestru isod:

Sylwch fod Printiau, Canfasau ac Anrhegion dim on ar gael pan dw i yng nghymru... cysylltu â fi yma am manylion.
Printiau
Os hoffech brint o un neu fwy o'r lluniau gallaf ddarparu'r rhain mewn amrywiaeth o feintiau gwahanol ar bapur photgraphic o ansawdd uchel. Prisiau isod yn cynnwys post a phacio:

25 x 20cm / 10" x 8" - £25.00
30 x 20cm / 12" x 8"(A4) - £30.00
25 x 20cm / 16" x 12" - £40.00
25 x 20cm / 30" x 20" - £60.00
152 x 60cm / 60" x 24" - £80.00

Meintiau eraill ar gael gan gynnwys argraffu arferiad hyd at ofynion y cwsmer. Bydd gostyngiad ar gyfer archebion lluosog. Cliciwch yma i ofyn am fwy o fanylion neu archebu.

Delweddau digidol
Mae pob un o'r lluniau ar gael fel delweddau digidol. Gall delweddau cydraniad uchel yn cael ei ddefnyddio fel “sgrin saver”, cefndiroedd “desk top” neu ei argraffu allan i'w harddangos. Mae casgliadau Ffram ffoto Digidol ar gael ar gyfer eich dyfais hefyd.

Mae delweddau digidol yn cael eu hanfon drwy'r post ar DVD, prisiau yn:

Delwedd Sengl Hi-res - £30.0
5 Delwedd Hi-res - £100.00
10 Delwedd Hi-res - £150.00
25 Delweddau Ffram ffoto - £50.00

I archebu cliciwch yma a llenwch y ffurflen gyda manylion eich gofynion.

Canfasau
Gallwch brynu lluniau ar gynfas wedi ei lapio neu ei fframio. Prisiau ar gyfer gynfas wedi ei lapio yw:

25 x 20cm / 10" x 8" - £50.00
30 x 20cm / 12" x 8"(A4) - £60.00
40 x 30cm / 16" x 12" - £75.00
76 x 20cm / 30" x 20" - £100.00
152 x 50cm / 60" x 20" - £150.00

Mae meintiau a dimensiynau gwahanol ar gael yn ogystal â lluniau ffrâm. Cliciwch yma i ofyn am fwy o fanylion neu i archebu.

Anrhegion
Gallwch hefyd gael amrywiaeth o wahanol anrhegion yn cynnwys fy lluniau. Mae'r canlynol yn rhestr o'r rhai mwyaf poblogaidd:

Jig-so A4 (60 darn) - £40.00
Jig-so A3 (150 darn) - £50.00
Matiau bach x4 - £50.00
Matiau mawr x4 - £65.00
Matiau diod x4 - £40.00
Cloc Wal - £50.00
Ffedog - £40.00

Mae llawer o eitemau eraill ar gael hefyd gan gynnwys bagiau, blychau, gorchuddion iPad a chrysau-t. Cliciwch yma i wneud cais am restr llawn neu archebu.

Prynwyr Masnachol
Os ydych yn prynu delweddau ar gyfer defnydd masnachol fel papurau newydd, cylchgronau a llyfrau dylech gysylltu ag un o'r ddwy asiantaeth canlynol. (Prisiau yn amrywio yn dibynnu ar y defnydd, a gellir eu gweld nhw ar gwefannau asiantaethau):

Alamy Ltd. - Cliciwch yma i chwilio a lawrlwytho delweddau o Alamy..

FLPA Ltd. - Cliciwch yma i fynd i wefan FLPA, yna teipiwch Hugh_Lansdown i mewn i'r bar chwilio i weld fy lluniau.

Os hoffech wybod mwy am brynu masnachol, cliciwch yma a rhowch eich manylion a byddaf yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallaf.