Defnyddio Delweddau am Addysg

Mae pob delwedd ar y wefan hon yn cael eu diogelu gan Defdd Hawlfraint rhyngwladol, fodd bynnag maent ar gael am ddim ar gyfer defnydd addysgol arbennig fel yr amlinellir isod:

Mae caniatâd wedi'i roi i fyfyrwyr ac athrawon sy'n mynychu ysgolion a cholegau yn swyddogol i ddefnyddio delweddau or wefan hon at ddibenion addysgol yn unig. Mae'r caniatâd hwn yn caniatáu i fyfyrwyr gymryd delweddau i'w defnyddio mewn gwaith dosbarth, gwaith cartref ac aseiniadau addysgol eraill. Mae hefyd yn caniatáu i staff yr ysgol i gymryd lluniau o'r safle i'w ddefnyddio wrth gynhyrchu deunyddiau ac arddangosfeydd dosbarth.

Nodwch:
Ni allwch gynilo neu gopïo delweddau yn uniongyrchol o sioeau sleidiau, dim ond o'r adroddiadau teithio a newyddion.

Os nad ydych yn siwr a oes gennych ganiatâd i ddefnyddio delweddau hyn, neu os hoffech eu prynu am ddibenion eraill, mae croeso i chi gysylltu â mi drwy'r Ffurflen Gyswllt yma, a bydda i’n yn ymateb I chi cyn gynted ag sys bosib.

Amodau Defnyddio

Rhaid i’r holl ddelweddau a ddefnyddir cael eu priodoli fel 'gymerwyd gan Hugh Lansdown'.

Ni allai’r delweddau cael eu defnyddio ar gyfer elw neu enillion.

Ni allai delweddau cael eu trosglwyddo i unrhyw unigolion neu sefydliadau eraill.