Lloegr

Comin Greenham, Berkshire, Lleogr
Brithribin Gwyrdd (Callophrys rubi)
Kintbury, Berkshire, Lloegr
Iwrch (Capreolus capreolus)
Comin Greenham, Berkshire, Lleogr
Chwilen Minotaur (Typhaeus typhoeus)
Kintbury, Berkshire, Lloegr
Brogaod Melyn yn paru (Rana temporaria)
Comin Greenham, Berkshire, Lleogr
Cwningen ifanc (Oryctolagus cuniculus)
Thatcham, Berkshire, Lloegr
Alarch Ddof (Cygnus olor)
Comin Witley, Surrey, Lloegr
Neidr Lefn (Coronella austriaca)
Rhostir Hertford, Hertfordshire, Lloegr
Copyn Cranc Blodyn (Misumena vatia)
Kintbury, Berkshire, Lloegr
Bengron a Dwr (Arvicola terrestris)
Comin Greenham, Berkshire, Lleogr
Cnocell Werdd ifanc (Pico viridis)

Rhywogaethau o anifeiliaid Lloegr

Lluniau o famaliaid, adar, ymlusgiaid, amffibiad, copynnod a phryfed a gymerwyd yn Lloegr