Borneo, Malaysia

Bae Labuk, Sabah, Borneo
Mwncïod Duryn (Nasalis larvatus)
Dyffryn Danum, Sabah, Borneo
Termites yn dringo coeden (Isoptera sp.)
Dyffryn Danum, Sabah, Borneo
Draig Coedwig Borneo (G. bornensis)
Parc Cenedlaethol Sepilok, Sabah, Borneo
Macaque Cynffon Mochyn (M. nemestrina)
Dyffryn Danum, Sabah, Borneo
Broga Coed Clustiog Ffeil (P. otilophus)
Dyffryn Danum, Sabah, Borneo
Gelen Teigr (Haemadipsa picta)
Afon Kinabatangan, Sabah, Borneo
Cicada yn sychu ei adenydd (Cicadidae sp.)
Dyffryn Danum, Sabah, Borneo
Clipiwr (Parthenos sylvia)
Afon Kinabatangan, Sabah, Borneo
Orangwtangiaid (Pongo Pygmaeus)
Afon Kinabatangan, Sabah, Borneo
Eliffantod Asian (Elephas maximus)
Cliciwch yma am ffilmiau trap camera o Uganda...

Rhywogaethau o anifeiliaid Borneo

Lluniau o famaliaid, adar, amffibiad,ymlusgiaid a phryfed a gymerwyd ym Morneo